روند سریع استفاده از فن آوری های نوین در دهه های اخیر، تغییرات بنیادینی در کسب و کارها به وجود آورده است، به نحوی که با توجه به آگاهی مشتریان از سرویس و خدمات به روز و تکنولوژی های جدید، در آینده نزدیک امکانی برای فعالیت موفق با روش های سنتی وجود نخواهد داشت.

تمایل روزافزون به استفاده از بستر ارتباطی با کیفیت و سرعت بالاتر باعث به وجود آمدن تکنولوژی های جدید در زیرساخت شبکه های ارتباطی گردیده است. تولید شبکه هایی با زیرساخت فیبر نوری اپراتورهای ارتباطات مخابراتی را نیز بر آن داشته تا این شبکه‌ها را در نظر بگیرند. اکثر ارائه دهندگان سرویس های مخابراتی بابت فراهم کردن ارتباطات سریع‌تر در حال کنار گذاشتن طراحی شبکه  با کابل مسی هستند و به سمت فیبر نوری گرایش پیدا کرده اند.

جهت استفاده از این تکنولوژی نوین، لازم است اپراتورها، پیمانکاران، مهندسین و کاربران اقداماتی در زمینه سازگار کردن شبکه های موجود با سیستم‌های فیبر نوری انجام دهند. ارائه راهکاری مناسب، با هزینه بهینه، جهت برقراری سرویس های ارتباطی نوین و با کیفیت، همسو با تکنولوژی روز دنیا و همینطور ایجاد زیرساختی امن، مطمئن و با کیفیت جهت پیاده سازی سیستم های جریان ضعیف مبتنی برانتقال سیگنال های دیجیتال با استفاده از بستر ارتباطی فیبر نوری، بدلیل قطر کم کابل های نوری و هزینه پایین اجراء و پیاده سازی، ضمن ارائه کیفیت و سرعتی غیر قابل مقایسه نسبت به بستر کابل مسی و قابلیت های غیر قابل انکار شبکه نوری جزو بحث های جدید و روز دنیای ارتباطات کشورمان به حساب می آید.