یکی از مهم ترین چالش هایی که حوزه حمل و نقل ریلی با آن روبرو است، نگه داری زیرساخت ها و هزینه هایی است که این صنعت به علت روش های سنتی متحمل می شود. همچنین سرمایه گذاری در این صنعت باتوجه به تبلیغاتِ کم و عدم اطلاع رسانی‌ها خیلی کند پیش می رود. این درحالی است که با یک برنامه ریزی اصولی، هم می توان دقتِ کار را در این صنعت بالاتر برد و هم میزان هزینه را کاهش داد.

با ایجاد صندوق پژوهش و فناوری صنعت ریلی، همکاری در شکل گیری زیست بوم نوآوری از طریق ایجاد مراکز مربوطه، حمایت از استارت‌آپ‌ها و شتاب دهنده های حوزه حمل و نقل ریلی، ارتقاء فناوری ریلی، ارتقاع فرهنگ و اقناع افکار عمومی در خصوص توسعه فناوری های صنعت ریلی، توسعه و برقی سازی شبکه ریلی، ایجاد سامانه پایش مخاطرات طبیعی، ارتقاء سطح مهارت‌های انسانی، حفاظت و امنیت پیرامونی شبکه ریلی با بهره گیری از پهپادها می توان چشم انداز روشنی را در این صنعت تصور نمود.

همچنین  توسعه و هوشمندی سازی صنعت ریلی کشور و تلفیق با صنعت هوایی و فضایی، خصوصاً پهپاد، به منظور همگام سازی صنایع در جهت افزایش بهره‌وری و کارآمدی جهت عرضه‌ی توانمندی‌ها و فناوری‌های ایجاد شده به کشورهای جنوب غرب آسیا و همسایگان جمهوری اسلامی، از جمله چشم اندازهای روشن این صنعت است.

بخشی از مهم ترین محورهای هوشمندسازی صنعت ریلی کشور؛

 بکارگیری سنجش های پهپادی و ماهواره ای جهت حریم بانی راه آهن و مقابله به تجاوز به حریم ریلی و ایستگاهی کشور

 فتوگرامتری و تهیه مدل های سه بعدی ایستگاه های راه آهن

 حراست و حفاظت پیرامونی خطوط و‌ایستگاه ها و‌ ابنیه ریلی کشور، تامین تجهیزات و آموزش یگان های منتخب پلیس راه آهن

 بازرسی دقیق و عیب یابی سازه های عظیم (پل ها و …)

 ارئه خدمات امداد و نجات و مدیریت بحران در بلایا و‌حوادث و خرابکاری ها

 مدلسازی داخل تونل ها با لیزر اسکن و مدلسازی قطار با بار جهت تعیین برخوردهای احتمالی بار با بخش های تغییر شکل یافته تونل ها

 ایجاد ژئو دیتابیس و بانک داده های مکانی زیر ساخت های ریلی و سامانه های هوشمند تشخیص فرونشیت و تغییر شکل زمین و سامانه SDI

بازرسی هوایی قطعات و اجزای مهم ریل ها و تشخیص عیوب با الگوریتم های هوش مصنوعی  

 

مهم ترین فعالیت مرکز نوآوری و شتابدهی ایران در حوزه حمل ونقل ریلی

عیب یابی و بازرســـــــــــــــــــــی خطوط و زیرســـــــــــاختها با فناوریهای نوین هوایی و فضایی

 هوش مصنوعی

 پردازش داده ها

 مدیریت بحران

پیش بینی و هشدار حوادث