درباره مرکز نوآوری و شتابدهی ایراوین

شرکت ارشام اندیشه راشا در سال ۱۴۰۰ اقدام به تأسیس مرکز نوآوری و شتابدهی ایراوین نمود. البته این شروع داستان ایراوین نیست. ما برای اینکه بتوانیم مرکزی با ویژگی ها و پتانسیل ایراوین را وارد چرخه فناوری کنیم، سال‌ها برنامه ریزی کردیم، مجموعه های معتبر و شناخته شده ای را راه اندازی کردیم و در نهایت تجربه کاری گروهی از منتورها، مشاوران و تیم های اجرایی حرفه ای را به کار بستیم تا مرکز نوآوری و شتابدهی ایراوین متولد شود. ایراوین قصد دارد با تجمیع تمامی اجزای دخیل در فرآیند کارآفرینی، به توسعه و شناسایی استعدادها و توانمندی‌های کشور در حوزه حمل و نقل کمک کند. این مرکز از طریق برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری رویدادهای کارآفرینانه در کل کشور، کمک، راهنمایی و حمایت از افراد و تیم های علاقه مند به ایجاد کسب و‌کار، ایجاد کانال ارتباطی بین صاحبان ایده و سرمایه گذاران، ارتباط با دانشگاه ها و بهره گیری از دانش اساتید و متخصصین این حوزه به منظور بکارگیری در بازار، ایجاد پل ارتباطی میان کارآفرینان و تیم های کسب و کار نوپا با مشتریان و بازار، ایجاد ارتباط بین متقاضیان کار و کارآفرینان و همچنین تسهیل روند اخذ مجوزهای کسب و کار با کمک گرفتن از نهادهای مربوطه، در جهت توسعه کارآفرینی در بخش تولید سرویس‌های نوین حمل و نقل پیشرفته گام بردارد.

ضـرورت و اهمیـت مرکز نوآوری و شتابدهی ایراوین

 • ظهور بازارهای جدید و یا بوجود آمدن نیازهای متنوع جدیدتر مرتبط با حوزه فعالیت مرکز ایراوین
 • نبود مراکزی عمومی و تخصصی به عنوان مشاور و حامی برای ایجاد کسب و کارهای کوچک
 • وجود بازارهای بسیار قدرتمند صنعتی در منطقه خاورمیانه و کشورهای همجوار
 • وجود پول های خرد و پراکنده از یک طرف و نبود سرمایه در گردش مناسب در بازارهای صنعتی

 

مزیت های تیم اجرایی

 • همراهی و مشارکت کارشناسان و اساتید خبره
 • تجربه حرفه ای و متعدد تیم اجرایی در حوزه های مرتبط با محورهای مرکز
 • نفوذ کامل و کانال توزیع حرفه ای در کشورهای منطقه و همسایه کشور ایران
 • تیم حرفه ای برنامه نویسی سایت و اپلیکیشن و پُرتال فروش
 • تجربه بلند مدت در حوزه واردات کاالی اساسی و صادرات محصوالت مرتبط با مرکز
 • ارتباط با انجمن ها، اتحادیه های اصناف و سازمان های دولتی و خصولتی
 • ارتباط و آشنایی با تجار و شرکت های فعال مرتبط با حوزه های مرکز
 • ارتباط با سرمایه گذاران و شرکت های تامین سرمایه
 • ارتباط با بازارها و صنایع بین الملل
 • ارتباط و شراکت با تیم های صادراتی و فروش داخلی و خارجی

 

مهم ترین اهداف مجموعه

 • سازماندهی و توسعه ی بازار در صنایع پشتیبان و حوزه های مرتبط با مرکز
 • ارتقاء نقش و سهم بومی سازی در تامین و تدارک صنایع متنوع و مرتبط با مرکز
 • ایجاد هم افزایی میان صنایع مختلف با اشتراک گذاری توانمندی ها و تجربیات کلیه ذی نفعان مرکز
 • رشد و توسعه کسب و کار صنایع پشتیبان در سطح ملی و بین المللی
 • تبیین و ترویج اهمیت تولید محتوای تبلیغی و اطلاع رسانی از توانمندی ها و ظرفیت های ملی
 • حمایت از ارتقاء سطح کیفی تولیدات صنایع پشتیبان (اخذ گواهی نامه ها و استانداردهای داخلی و خارجی مورد نیاز)

 

حوزه های فعالیت مرکز نوآوری و شتابدهی ایراوین

 • پهپاد
 • ماهواره
 • حمل و نقل ریلی
 • حمل و نقل دریایی
 • خودرو و حمل و نقل زمینی هوشمند
 • کشاورزی هوشمند و دقیق
 • محیط زیست و منابع طبیعی
 • مدیریت بحران و امداد و نجات
 • حراست و حفاظت هوشمند

مدیرعامل راضیه سرآبادانی سرکار خانم

راضیه سرآبادانی

مدیرعامل علی بیژن ایرانی جناب آقای

علی بیژن ایرانی

مدیرعامل راضیه سرآبادانی سرکار خانم

راضیه سرآبادانی

مدیرعامل علی بیژن ایرانی جناب آقای

علی بیژن ایرانی