درباره مرکز نوآوری و شتابدهی ایراوین

 مرکز نوآوری و شتابدهی ایراوین از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. البته این شروع داستان ایراوین نیست. ما برای اینکه بتوانیم مرکزی با ویژگی ها و پتانسیل ایراوین را وارد چرخه فناوری کنیم، سال‌ها برنامه ریزی کردیم، مجموعه های معتبر و شناخته شده ای را راه اندازی کردیم و در نهایت تجربه کاری گروهی از منتورها، مشاوران و تیم های اجرایی حرفه ای را به کار بستیم تا مرکز نوآوری و شتابدهی ایراوین متولد شود. ایراوین قصد دارد با تجمیع تمامی اجزای دخیل در فرآیند کارآفرینی، به توسعه و شناسایی استعدادها و توانمندی‌های کشور در حوزه حمل و نقل کمک کند. این مرکز از طریق برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری رویدادهای کارآفرینانه در کل کشور، کمک، راهنمایی و حمایت از افراد و تیم های علاقه مند به ایجاد کسب و‌کار، ایجاد کانال ارتباطی بین صاحبان ایده و سرمایه گذاران، ارتباط با دانشگاه ها و بهره گیری از دانش اساتید و متخصصین این حوزه به منظور بکارگیری در بازار، ایجاد پل ارتباطی میان کارآفرینان و تیم های کسب و کار نوپا با مشتریان و بازار، ایجاد ارتباط بین متقاضیان کار و کارآفرینان و همچنین تسهیل روند اخذ مجوزهای کسب و کار با کمک گرفتن از نهادهای مربوطه، در جهت توسعه کارآفرینی در بخش تولید سرویس‌های نوین حمل و نقل پیشرفته گام بردارد.

ضـرورت و اهمیـت مرکز نوآوری و شتابدهی ایراوین

 • ظهور بازارهای جدید و یا بوجود آمدن نیازهای متنوع جدیدتر مرتبط با حوزه فعالیت مرکز ایراوین
 • نبود مراکزی عمومی و تخصصی به عنوان مشاور و حامی برای ایجاد کسب و کارهای کوچک
 • وجود بازارهای بسیار قدرتمند صنعتی در منطقه خاورمیانه و کشورهای همجوار
 • وجود پول های خرد و پراکنده از یک طرف و نبود سرمایه در گردش مناسب در بازارهای صنعتی

 

مزیت های تیم اجرایی

 • همراهی و مشارکت کارشناسان و اساتید خبره
 • تجربه حرفه ای و متعدد تیم اجرایی در حوزه های مرتبط با محورهای مرکز
 • نفوذ کامل و کانال توزیع حرفه ای در کشورهای منطقه و همسایه کشور ایران
 • تیم حرفه ای برنامه نویسی سایت و اپلیکیشن و پُرتال فروش
 • تجربه بلند مدت در حوزه واردات کاالی اساسی و صادرات محصوالت مرتبط با مرکز
 • ارتباط با انجمن ها، اتحادیه های اصناف و سازمان های دولتی و خصولتی
 • ارتباط و آشنایی با تجار و شرکت های فعال مرتبط با حوزه های مرکز
 • ارتباط با سرمایه گذاران و شرکت های تامین سرمایه
 • ارتباط با بازارها و صنایع بین الملل
 • ارتباط و شراکت با تیم های صادراتی و فروش داخلی و خارجی

 

مهم ترین اهداف مجموعه

 • سازماندهی و توسعه ی بازار در صنایع پشتیبان و حوزه های مرتبط با مرکز
 • ارتقاء نقش و سهم بومی سازی در تامین و تدارک صنایع متنوع و مرتبط با مرکز
 • ایجاد هم افزایی میان صنایع مختلف با اشتراک گذاری توانمندی ها و تجربیات کلیه ذی نفعان مرکز
 • رشد و توسعه کسب و کار صنایع پشتیبان در سطح ملی و بین المللی
 • تبیین و ترویج اهمیت تولید محتوای تبلیغی و اطلاع رسانی از توانمندی ها و ظرفیت های ملی
 • حمایت از ارتقاء سطح کیفی تولیدات صنایع پشتیبان (اخذ گواهی نامه ها و استانداردهای داخلی و خارجی مورد نیاز)

 

حوزه های فعالیت مرکز نوآوری و شتابدهی ایراوین

 • پهپاد
 • ماهواره
 • حمل و نقل ریلی
 • حمل و نقل دریایی
 • خودرو و حمل و نقل زمینی هوشمند
 • کشاورزی هوشمند و دقیق
 • محیط زیست و منابع طبیعی
 • مدیریت بحران و امداد و نجات
 • حراست و حفاظت هوشمند