مدیریت بحران و امداد و نجات

در زمان وقوع سوانح و حوادث جاده ای به منظور دسترسی سریع به محل حادثه و همچنین ارتقای کیفی و کمی امداد و نجات، استفاده از فناوری های نوین مرتبط اجتناب ناپذیر است. آشنایی با انواع فناوری های مرتبط در این زمینه و سپس فراهم سازی زمینه به کارگیری آن در جهت کاهش تلفات انسانی و خسارات مالی سوانح حائز اهمیت فراوان است. به طور کلی تجهیز خودروها، تجهیز بستر و مسیر راه، بهبود سامانه های مدیریت ترافیک از طریق به کارگیری انواع فناوری های هوشمند، از اقداماتی است که می تواند صورت پذیرد. در این راستا، خدمات مدیریت اورژانس و امدادرسانی از این منظر دارای اهمیت است که این خدمات بر افزایش توانایی پلیس،
آتش نشانی و گروه های امداد جهت پاسخگویی مناسب در مواقع اضطراری تاکید دارد. فناوری های مرتبط با سامانه های امداد و نجات در سه رده شامل امداد و نجات، مسیریابی، محافظت از زیرساخت ها و مدیریت ترافیک با توصیف بیشتر تقسیم می شوند. برخی از این فناوری ها و سامانه ها در زمره اقدامات پیش گیرانه عمل می کنند وکاربران جاده ای را در جهت اتخاذ تصمیم بهتر و مناسب تر یاری می کنند و بر صرفه جوئی در زمان، نجات جان انسان ها، افزایش کیفیت زندگی، محیط زیست و بهبود فعالیت ها و تولیدات تجاری اثرگذار می باشند.

توسعه فناوری های نوین امداد و نجات، نجات غریق، مفقود یابی، تفحص، زنده یابی در آوار، حریق یابی، اطفای حریق ،پیش بینی حوادث و بلایا با فناوری نوین سیل، زلزله، حریق، رانش، ریزگرد، آلودگی ، بیماری های عفونی، مدیریت هوشمند بحران، توسعه خدمات پهپادی و ماهواره ای در بحران ها به مردم و نهادهای متولی، بحران،
هلال احمر، اورژانس، مجموعه های نظامی و انتظامی، نظارت هوشمند بر توزیع اقلم بین آسیب دیدگان تنها  بخشی از مدیریت بحران و امداد و نجات با فناوری های نوین است.

مرکز نوآوری و شتابدهی ایراوین به عنوان یک مرکز فناورانه، تمرکز خود را بر روی شیوه های نوین امداد و نجات از طریق مدیریت هوشمند بحران، پیش بینی حوادث و بلایا و سایر روش های نوین گذاشته است.

مهم ترین خدمات مرکز نوآوری و شتابدهی ایراوین در زمینه مدیریت بحران و امداد و نجات

توسعه فناوری های نوین امداد و نجات(نجات غریق، مفقود یابی، تفحص، زنده یابی در آوار، حریق یابی، اطفای حریق و …)

پیش بینی حوادث و بلایا با فناوری نوین (سیل، زلزله، حریق، رانش، ریزگرد، آلودگی، بیماریهای  عفونی و ….)

مدیریت هوشمند بحران

توسعه خدمات پهپادی و ماهواره ای در بحران ها به مردم و نهادهای متولی(ستاد های مدیریت بحران، هلال احمر، اورژانس، مجموعه های نظامی و انتظامی و…)

نظارت هوشمند بر توزیع اقلام بین آسیب دیدگان