•   ارتباط مستمر با بدنه صنعتی کشور اعم از کارفرما، سازنده و پیمانکار
  •  استفاده از توان اساتید، فارغ التحصیلان و مدیران با سابقه دانشگاههادر هسته تصمیم گیری
  •  برخورداری از تیم‌های تخصصی مجرب در حوزه‌های فنی-مهندسی، مدیریتی و مالی
  •  خدمات آموزشی در حوزه کسب و کار و منتورینگ
  •  امکان استفاده از خدمات و مشاوره حقوقی و تجاری سازی
  •  دسترسی آسان به صندوق‌های سرمایه گذاری
  •  امکان استفاده از شبکه متخصصین و ارتباطات پژوهشی و تعاملی
  • زمینه‌ای سازی بینش‌ها و حکمت‌های متعالی در حوزه‌های مختلف کاری بین ذی نفعان شرکت